Apie mus

Sostin?s pastoliai: laiku, patikimai, kokybikai

Sostin?s pastoliai – iuolaikika ir spar?iai auganti ?mon?. M?s? pagrindin? specializacija pastoli? nuomos paslaugos bei j? montavimas. Nuo pat savo veiklos pradios pavyko ?gyti klient? pasitik?jim? sutartus darbus vykdant laiku, patikimai bei kokybikai tai ir yra pagrindin?s m?s? kompanijos vertyb?s, kuriomis vadovaujam?s kasdienin?je veikloje.

Vykdome ?vairios apimties projektus: nuo individualios statybos iki pla?ios apimties projekt?. Savo klientams taikome lanks?i? ir draugik? kain? politik?.

Mes si?lome:

  • isinuomoti fasadinius ir modulinius pastolius;
  • pastoli? montavimo, demontavimo ir transportavimo paslaugas;
  • isinuomoti pastoli? udengimo tinkl? ar pl?vel?;
  • pastoli? pardavimo paslaugas;
  • kitas transportavimo paslaugas.

Pla?iau apie tai galite suinoti m?s? pastoli? nuomos skyriuje.