Modulini? pastoli? nuoma

Modern?s moduliniai pleitiniai pastoliai leidia pasiekti auk?ius, kuriuose sud?tinga dirbti su fasadiniais pastoliais. Moduliniai pastoliai puikiai tinka apvali? objekt?, tarp kuri? boktai, katilai, ?vair?s rezervuarai, apstatymui. Danai naudojami rekonstruojant bany?i? boktus. Taip pat naudojami scen?, trib?n? surinkimui, o viduje lub? renovacijos darbams atlikti.

Moduliniai pastoliai yra pilnai suderinami su fasadiniais, t.y. tie patys konstrukcijos elementai gali b?ti naudojami tiek fasadini?, tiek modulini? pastoli? ?rengimui.

Su moduliniais pleitiniais pastoliais galite spr?sti sud?tingiausias uduotis:

  • Dengti pastoliais sferin?s ar cilindrin?s formos objektus (boktus, katilus, rezervuarus ir kt.);
  • Vykdyti statybos darbus objektuose, kuriuose gausu technologini? ?rengini? ir vamzdyn? (naftos perdirbimo gamyklos, laiv? statyklos);
  • Atskirai statyti boktinius pastolius ir naudoti juos kaip atramas (laiv? statyba, energetika);
  • Statyti pakabinamas aikteles restauravimo ir remonto darbams atlikti;
  • Naudoti scen? ar trib?n? ?rengimui;
  • Rotax moduliniai pastoliai yra suderinami su dauguma pastoli? sistem?;
  • Elementai pagaminti i labai tvirt? ir lengv? mediag?;
  • Pasiymi paprastu montavimu.

Moderni pleitini? modulini? pastoli? sistema Rotax pakeit? anks?iau populiarius ?mau?i? pastolius. Jos pagrindas pleitinis sujungimas. J? stovuose kas 0,5 m yra id?styti l?kt?s formos mazginiai elementai su 8 montavimo kiaurym?mis. Jos turi grietai apibr?t? form?, id?stymo vietas. ?statant special? pleitin? uspaudim?, esant? rygeli?, jung?i?, ?striaini? ir kit? konstrukcij? galuose, ? stovo l?kt?s pavidalo element?, gaunamas standus ir patikimas sujungimas. Toks jungimo b?das leidia formuoti erdvines konstrukcijas, o ?vairaus ilgio rygeliai padeda formuoti reikiam? pastoli? tinkl?. Rygeliai yra 0,73, 1,09, 1,57, 2,07, 2,57 ir 3,07 metr? ilgio, o tai dar vienas sistemos pranaumas, nes galima panaudoti r?mini? pastoli? konstrukcini? element? dalis (sijas, sraigtines atramas, klojinius ir kt.).