Darbų saugos taisyklės

Kaip ir dirbant su bet kuriais kitais statybiniais įrengimais, pastolių naudojimas reikalauja atsižvelgti į tam tikrus saugumo reikalavimus. Esminai kriterijai, kurių turi laikytis statybininkai, dirbdami pasilypėję ant pastolių yra šie:

Techniniai:

 • Pastoliai turi atitikti standartinius reikalavimus;
 • atsižvelgiant į atliekamų darbų pobūdį turi būti apskaičiuota jų galima didžiausia apkrova, gruntas turi būti išlygintas, sutankintas, su nuolydžiu vandeniui nutekėti;
 • pastoliai, neturintys reikiamo stabilumo, prie statinio sienos turi būti pritvirtinti statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte arba gamintojo dokumentuose nurodytais tvirtinimo būdais.

Konstruktyviniai:

 • Sumontavus pastolius ir paklotus, būtina patikrinti jų stabilumą užtikrinančių atskirų elementų sujungimus ir tvirtinimus, statramsčių vertikalumą, atraminių aikštelių patikimumą, metalinių pastolių įžeminimą;
 • pagalbinę technologinę įrangą veikiančios apkrovos neturi viršyti apskaičiuotų projektinių ar gamintojo instrukcijose nurodytų dydžių. Jei ant pastolių paklotų būtina uždėti papildomas apkrovas, pastolių konstrukcija turi būti apskaičiuota ir patikrinta toms apkrovoms;
 • atstumas tarp statomo pastato sienos ir pastolių pakloto neturi viršyti 50 mm, kai atliekami mūro darbai, ir 150 mm – apdailos darbai.

Saugos:

 • Jei šalia pastolių yra masinio žmonių judėjimo keliai, jie turi būti apsaugoti stogeliu, kad nebūtų pavojaus žmonėms, o pastolių fasadas – uždengtas apsauginiu tinklu;
 • jei atliekant darbus ant 6 m ir aukštesnių pastolių šalia gali būti žmonės, turi būti ne mažiau kaip du paklotai: darbinis (viršutinis) ir apsauginis (apatinis);
 • užlipimui ant pastolių ir nulipimui nuo jų turi būti įrengtos ne didesnio kaip 60% nuolydžio kopėčios.

(padidinamasis stiklas)

Prevenciniai:

 • Naudojamus pastolius ir kopėčias darbų vadovas turi apžiūrėti ne rečiau kaip kartą per 10 dienų;
 • mėnesį ar ilgiau nenaudoti pastoliai prieš atnaujinant darbus turi būti patikrinti iš naujo;
 • pastolius būtina apžiūrėti po smarkaus lietaus ar vėjo, polaidžio ar mechaninio poveikio;
 • ardant pastolius visos pirmo aukšto durys ir kitų aukštų išėjimų durys į balkonus turi būti uždarytos (ardymo zonoje). Ant durų turi būti pakabinti įspėjamieji ženklai.

Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos parsisiuntimui